Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Shanghai Hengxiang Optical Electronic Co., Ltd. Chứng chỉ
  TRADEMARK REGISTRATION CERTIFICATE
 • Trung Quốc Shanghai Hengxiang Optical Electronic Co., Ltd. Chứng chỉ
  QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
 • Trung Quốc Shanghai Hengxiang Optical Electronic Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO9001:2015
 • Trung Quốc Shanghai Hengxiang Optical Electronic Co., Ltd. Chứng chỉ
  Quality Management System Certification
 • Trung Quốc Shanghai Hengxiang Optical Electronic Co., Ltd. Chứng chỉ
  Auger Testing Certification
 • Trung Quốc Shanghai Hengxiang Optical Electronic Co., Ltd. Chứng chỉ
  ATC CERTIFICATE

QC Hồ sơ

Chất lượng là điểm quan trọng nhất của sản phẩm của chúng tôi.

Dưới đây là các bước sản xuất và phương pháp để đảm bảo chất lượng cao

Bước 1 : Kiểm tra chất lượng cho vật liệu đến

Bước 2 : Lắp ráp các bộ phận cơ khí

Bước 3 : Hàn các bộ phận điện bên trong

Bước 4 : Kiểm tra mạch và độ phân giải, đặc biệt đối với dạng sóng và điện áp nguồn

Bước 5 : Kiểm tra ngoại hình

Bước 6 : Kiểm tra lần cuối trước khi chuyển hàng

Để lại lời nhắn